خانه / اعزام به جبهه

اعزام به جبهه

فیلم هایی مستند از اعزام داوطلبان به جبهه های دفاع مقدس

لحظاتی با دانشجویان اعزامی از مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس- حمیدیه اهواز ۱۳۶۴

مقر گردان کوثر دیماه 1364- دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس تعدای از عزیزانی که فیلم حاضر هستند به فیض شهادت رسیده اند

ادامه مطلب